På torsdagens ekstraordinære kommunestyremøte var både budsjett og økonomiplan igjen på sakslisten.

Øverst i denne saken kan du se opptak av torsdagens kommunestyremøte. Kommunestyret startet klokken 17.15 og varte frem til klokken 22.15.

Dersom du ønsker å bli oppdatert med de viktigste hendelsene fra møtet kan du klikke deg inn på vårt nyhetsstudio.

Disse sakene var på sakslisten torsdag 7. mars:

Saker:

PS 21/19: Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 22/19: Godkjenning av protokoll

PS 23/19: Budsjettoppfølging - Effektivisering og innsparing 2019–2022. Les mer om denne saken her.

PS 24/19: Endret økonomiplan 2019 - 2021, justert budsjett 2019. Les mer om denne saken her.

PS 25/19: Endring av selskapsvedtekter og navn for interkommunalt selskap opprettet for den lovpålagte del av havnevirksomheten i Bergensregionen. Les mer om denne saken her.

PS 26/19: Utsatt PS - Avtale om kjøp av eiendom til omsorgsboliger i Olaviken. Les mer om denne saken her.

PS 27/19: Utsatt PS - Plan 391 - Horgar, gbnr. 10/910 m.fl., Stongafjellet - Sluttbehandling. Les mer om denne saken her.

PS 28/19: Utsatt PS - Organisering Frivilligsentralen i Askøy. Les mer om denne saken her.

PS 29/19: Utsatt PS - Kvalitetsmelding Barnehage 2018. Les mer om denne saken her.

PS 30/19: Utsatt PS - Handlingsplan kommunale veger 2019-2022. Les mer om denne saken her.

PS 31/19: Utsatt PS - Handlingsplan for trafikksikring 2019-2022. Les mer om denne saken her.

PS 32/19: Utsatt PS - Bosetting av flyktninger 2019. Les mer om denne saken her.

Meldinger:

RS 5/19: Særutskrift Gebyrer og betalingssatser for 2019. Les mer om meldingen her.

RS 6/19: Utsatt RS - Reviderte gebyrer og betalingssatser for 2019. Les mer om meldingen her. RS 7/19: Utsatt RS - Premisser og virkemidler for nedbemanning. Les mer om meldingen her.

RS 8/19: Utsatt RS - Stafett for livet på Ravnanger. Les mer om meldingen her.

RS 9/19: Utsatt RS - Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Les mer om meldingen her.

Forespørsler:

FO 6/19: Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Digitalisering av kommunestyret. Les mer om dette her.

FO 7/19: Utsatt FO - Interpellasjon v/Torleif Thorsen (H) - Tom kommunal leilighet. Les mer om dette her.

FO 8/19: Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Budsjettilpasning. Les mer om dette her.

FO 9/19: Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) Kostra-tall. Les mer om dette her.

FO 10/19: Spørsmål rettet i kommunestyret 13.12.2018 og 07.02.2019 av Jann Atle Jensen (DEM). Les mer om dette her.