Hver dag er det 2.400 for få passeringer i bomringen på Askøy. Det bekymrer rådmannen