Flere bedrifter mener de er blitt lurt. Anlegg Vest avviser påstandene blankt