21 bedrifter er slått konkurs eller tvangsoppløst så langt i år