Da Aslak Åstveit Farestveit (60) ble sendt til akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus i februar i fjor, ble han sendt hjem igjen etter kort tid.

Men Aslak burde blitt innlagt med én gang, mener Fylkeslegen. Han fikk ikke forsvarlig helsehjelp, konkluderer de i et tilsyn.

Også sykehuset er enige i at de ikke gjorde en god nok jobb. De har beklaget til Aslaks pårørende i et brev.

– Vi sitter igjen med følelsen at vi har sviktet ham. At vi ikke skjønte hvor alvorlig det var, sier Tor-Egil Farestveit, Aslaks bror.

Det var BT som først skrev om saken.

Hektisk dag

Aslak var psykisk utviklingshemmet og bodde i bofellesskap på Askøy. Dagen han ble sendt til akuttmottaket hørte legen knitring og surkling i lungene hans. Legen mente at Aslak pustet anstrengt. Tre dager tidligere hadde han testet positivt for korona og uken før hadde han falt og slått seg. Han hadde smerter og kunne bevege seg mindre enn vanlig, derfor fikk han sterke smertestillende.

På akuttmottaket på Haukeland sjukehus var det hektiske og få isolasjonsrom. Legen mente at Aslak hadde reagerte dårlig på de smertestillende medisinene og ga ham motgift, noe de mente gjorde ham bedre.

Legen på akuttmottaket oppfattet det som at Aslak ikke ønsket å være der. De tok blodprøver av Aslak, men sendte ham hjem før de fikk svarene.

Familien Åstveit Farestveit i 1978. Fra venstre foran: Egil Mikal Farestveit, Aslak, Aslaug Aastveit Farestveit. Bak fra venstre: Tor-Egil, Eirik. Foto: Privat

– Aslak fungerte som et barn mentalt. Selvfølgelig ville han bare hjem. Men hvis et barn skriker og motsetter seg helsehjelp, så skjønner du likevel at de trenger det. De hadde ikke sendt hjem en treåring, sier Tor-Egil.

Infeksjon, hjertesvikt og nyresvikt

Samme kveld ble Aslak dårligere. Ansatte ved bofellesskapet kontaktet igjen Askøy legevakt, som ringte Haukeland. Først da sjekket noen blodprøvene til Aslak, og han ble lagt inn på sykehuset.

Blodprøvene viste høy grad av infeksjon og tegn på akutt nyresvikt og hjertesvikt. Akuttmottakslegen erkjenner i et skriv at Aslak hadde blitt lagt inn tidligere, dersom de hadde sjekket blodprøvesvarene.

– Vår vurdering er at det ikke var forsvarlig å skrive ut pasienten, da tilstanden ikke var tilstrekkelig avklart, og sentrale prøvesvar ikke var klare ennå. Pasienten selv kunne i liten grad bidra til diagnostikken, og dermed er objektive undersøkelser desto viktigere, skriver assisterende fylkeslege Jana Midelfart-Hoff i tilsynsrapporten.

Aslak døde på sykehuset neste kveld.

Varslet

Kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg varslet om saken.

– En erfaren legevaktlege tok kontakt med meg i etterkant av vakten sin fordi pasienten måtte innlegges som øyeblikkelig hjelp to ganger i løpet av denne vakten. Legen stilte spørsmål ved om helsehjelpen gitt ved første innleggelse var forsvarlig, og etter å ha snakket med faglig leder på boligen varslet jeg Statens helsetilsyn, sier Schønberg.

– Ut fra sakens alvorlighetsgrad er det ikke uventet at Statsforvalteren kom frem til at Helse Bergen brøt kravet om forsvarlig helsehjelp, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg. Foto: Silje Alden (arkiv)

Schønberg er enig i Fylkeslegens avgjørelse om at helsehjelpen var uforsvarlig.

– Ikke godt nok

Assisterende klinikkdirektør på medisinsk klinikk ved Haukeland sjukehus, Steinar Skrede, sier at saken er gått grundig gjennom.

– Vår vurdering er at medisinsk klinikk ikke gjorde godt nok arbeid med å avklare pasientens tilstand før han ble sendt hjem til bofellesskapet. Dette innbefatter at svar på blodprøve av betydning for valg av behandlingsnivå ble ikke vurdert på tilfredsstillende måte av oss. Når det ble vurdert som best å sende pasienten hjem, var veiledningen vi ga bofellesskapet mangelfull, sier Skrede.

Haukeland kommer ikke til å endre rutinene sine for bruk av tvang som følge av denne saken, ifølge assisterende klinikkdirektør på medisinsk klinikk, Steinar Skrede. Foto: Haukeland universitetssjukehus

Tor-Egil mener at akuttmottaket burde ha brukt tvang for å gi Aslak helsehjelpen han trengte.

– Vi har svært strenge regler for bruk av tvang. Det vurderes ofte, men skal brukes restriktivt, sier Skrede.

Han svarer ikke på hvilke vurderinger legen på akuttmottaket gjorde i Aslaks tilfelle.

– De medisinske feilene kunne kanskje skjedd med hvem som helst. Men at Aslak ikke ble innlagt første gangen, er kun fordi han var psykisk utviklingshemmet. Fylkeslegen burde brukt denne saken til å opplyse helsevesenet om at de er nødt til å bruke tvang. De skal ikke la folk dø fordi de er vanskelige å hjelpe, mener Tor-Egil.

Har bedret rutiner

Som følge av saken måtte Haukeland sjukehus foreslå og dokumentere bedringer av rutiner og praksis, noe de har gjort. Blant annet skal blodprøver av pasienter som skrives ut fra akuttmottaket sjekkes samme dag.

Fylkeslegen vurderer samtidig «at det ikke nødvendig med noen reaksjon mot noen leger eller ansatte på Haukeland».

Tor-Egil mener Fylkeslegen burde vurdert hvorvidt Haukeland skulle ha brukt tvang for å gi Aslak helsehjelp, men Fylkeslegen valgte å ikke inkludere den innfallsvinkelen i tilsynet.

– Tvang skal etter loven utføres for å gi noen som ikke kan ta vare på seg selv nødvendig helsehjelp. Tvang i denne sammenheng er et positivt og legalt virkemiddel, noe helsevesenet skal benytte for å gi livsviktig behandling, sier Tor-Egil.

Andre ting var viktigere

Det er to årsaker til at tvang ikke ble sentralt i tilsynet, ifølge den assisterende fylkeslegen.

– Vi må alltid gjøre en vurdering av hvor det ser ut til å ha glippet mest, og hvor det er læringspunkt for fremtiden. Et tilsyn er en vurdering av det som har skjedd og som ikke fungerte optimalt, men skal også være en hjelp og veiledning til sykehusene om hvordan de kan bli bedre i fremtiden, for eksempel i forhold til denne sårbare gruppen mennesker med psykisk utviklingshemming og lite språk, sier Midelfart-Hoff.

– Slik vi ser det, er det viktigste i denne saken at en sårbar pasient med lite muligheter til å uttrykke hva som er galt og hvordan han har det, legges inn akutt. Man gir seg ikke nok tid til å finne ut hva det er han feiler, og det er uavhengig av tvang eller ikke, legger hun til.