Det røde huset i Strusshamn er truet ved stormflo. Nå heves det for å hindre skader