Svane lå i veien på Florvåg - flyttet seg ikke for trafikken