Mange måtte legge ned driften også etter sommeren i fjor