Kritisk til konkurranseutsetting når kommunen ikke vet hvor mye penger det er å spare