Askøypakken ruller og går også i 2024, og det er spesielt i veiprosjektet Lavik-Haugland at mye fysisk arbeid vil skje.

Men utenfor anleggsområdene vil det også skje mye viktig arbeid. Vi har snakket med prosjektleder i Askøypakken, Martin Løseth, som har gitt oss litt detaljer om hva som vil skje i løpet av året.

Byggingen av Lavik-Haugland

Veiarbeidet mellom Lavik og Haugland har pågått i lang tid allerede. Bildet ble tatt våren 2023. Foto: Jan Erik Storebø (arkivfoto)

Lavik-Haugland skal bygges videre, og i 2024 vil man tydelig se hvordan det vil bli med den nye veien. Martin Løseth forteller at det viktigste i år blir å få ferdig hovedlinjen mellom Juvik og Berget, og få en helhet i prosjektet.

Han forklarer at mesteparten av sprengningsarbeidet er gjort, og at man i 2024 skal legge nytt vann og avløp til kommunen. Kabler skal også legges ned i jorden. Dette er blant annet strøm- og fiberkabler.

Det stopper ikke der. Jord skal legges ut til grøntareal, og den nye veien skal asfalteres og merkes opp. Broene vil stå ferdig i løpet av sommeren, ifølge Løseth.

Til tross for at det vil skje svært mye veiarbeid på veistrekningen i 2024, vil ikke prosjektet stå ferdig før høsten/vinteren 2025. Neste år skal det hovedsakelig arbeides med nye kryss mot det som blir gamleveien. Blant annet skal det bygges nytt kryss inn mot Storebotn.

Oppstart ny vei til Hetlevik

Den nye fylkesveien går fra Slettebrekklia på Follese og helt til Hetlevik. Den nye veien vil ikke komme i konflikt med dagens bebyggelse før tunnelen ved Haugadalen. Veien vil gå til høyre for bebyggelsen. Foto: Ole André Helland Olsgaard (arkivfoto)

Mot slutten av året er det håp om at de første spadetakene på den nye veien til Hetlevik kan bli tatt. Løseth sier at det er vanskelig å si per nå, og at oppstart også kan bli tidlig i 2025.

Uansett vil det skje en god del på prosjektet i 2024. Ambisjonen er å signere kontrakt med entreprenør for veiarbeidet til sommeren. Før den tid blir det flere forhandlingsrunder med interesserte entreprenører.

Det er tidligere blitt opplyst at den nye veien mot Hetlevik for det meste skal gå i naturen. Først skal det bygges 1,5 kilometer med vei i dagen fra Slettebrekklia, og så går man inn i fjell ved Haugadalen. Tunnelen blir på 580 meter, og kommer ut ved dagens vei i Hetlevik.

Starter forprosjekt i nord

Om noen år er planen at veien skal bli utarbeidet frem mot dette krysset. Foto: Anne Jo Lexander (arkivfoto)

Ambisjonen til Askøypakken er å komme videre med veiprosjektet Fromreide-Kjerrgarden i løpet av året. Det er allerede startet et forprosjekt der man blant annet ser på hvor mye grunnerverv man må kjøpe, og om det er noe man kan gjøre enklere i prosjektet.

Martin Løseth legger til at det er for tidlig å si noe om oppstart av prosjektet.

– Først må vi vite litt mer. Men vi detaljprosjekterer altså veistrekket i 2024, sier han.

Veiprosjektet vil starte fra området ved Fromritoppen senter, og går forbi innkjørsel til Berland. Veistrekket fra innkjørsel mot Berland og innover mot Træet er en del av Miljøløftet.

Begynner å se på Fauskanger Sør

Det skal bygges ny vei fra tunnelen på Fauskanger og frem til barne- og ungdomsskolen. Foto: (arkivfoto)

For veistrekket Fauskanger Sør blir det trolig startet med planlegging i det små mot slutten av året. Planen er at man begynner å se litt på grunnerverv og kostnader.

Martin Løseth opplyser at veistrekket er sist i køen med tanke på prioriteringslisten som er satt opp. Han kan ikke si noe om når man starter opp noe fysisk arbeid tilknyttet prosjektet.

Den nye veien skal i fremtiden gå mellom Fauskangertunnelen og Fauskanger barne- og ungdomsskole.