– Selv om ti år er gått, vil noen sår aldri helt leges