Kommunen kjøpte tomt til nesten sju millioner kroner