Merete flyttet i bobil for å komme over dørstokkmila