Samfunnet åpner litt mer opp. Kommunen er forberedt på høyt sykefravær