Fyller 30.000 kubikk med stein i sjøen for å spare penger

  • Steinmassene kommer fra sprengning lags fv. 563 Strømsnes–Hop, og fra andre plasser på Askøy. FOTO: Statens vegvesen/Geir Brekke