Opplevde problemer med lysregulering: – Vi har skiftet ut stolpen