Starter opp med nytt delfelt på Stongafjellet. Innen fem år kan det bli slik