Også den fornærmede er i 20-årene. Han skal ha blitt utsatt for trusler og vold ved blant annet en rekke slag mot ansiktet. Det skal også ha blitt fremsatt trusler med kniv mot den fornærmede, fremkommer det av dommen.

I dommen som falt i Hordaland tingrett i slutten av januar dømmes de to mennene til henholdsvis 40 og 60 dager ubetinget fengsel. Det betyr at de må sone straffen sin i fengsel.

I tillegg må de betale oppreisningserstatning på 60.000 kroner til den fornærmede.

Bistandsadvokaten til den fornærmede mannen, Eirik Nåmdal ønsker ikke å kommentere saken.

Drapstrusler

De to tiltalte mennene skal ha truet den fornærmede mannen med å skulle «kappe av en finger» og sagt ting som «jeg skal drepe deg».

Ifølge dommen skal alle de tre mennene ha vært tilknyttet et rusmiljø, og konflikten som oppstod gjaldt en uenighet om rusmidler.

Den fornærmede mannen har forklart at det skal ha blitt gjort forsøk på å rane han, men begge de tiltalte mennene har fortalt at de ikke hadde til hensikt å gjøre det.

– Min klient er fornøyd med at han ikke ble dømt for ran slik påtalemyndigheten la ned påstand om.

Det skriver advokat Kai-Inge Gavle i en tekstmelding til AV. Han representerer mannen som er dømt til 40 dagers fengsel.

– Han finner det derimot merkelig at han er likestilt med medtiltalte hva gjelder betaling av oppreisning til fornærmede, skriver Gavle.

Ikke avgjort ankespørsmål

Mannen som er dømt til 40 dagers fengsel er også dømt for å ha kjørt båt under påvirkning, samt skutt og drept en sildemåke uten de nødvendige jakttillatelsene.

De har ikke avklart om saken skal ankes eller ikke.

Advokat Axel Villads Lange representerer den andre mannen som nå er dømt. De har heller ikke avklart om saken skal ankes.

– Jeg har ikke fått konferert endelig med klient, men han har i utgangspunktet signalisert at han kan akseptere dommen, men endelig avgjørelse er ikke tatt. At han ikke skulle dømmes for ran i henhold til tiltalen mener han er riktig, skriver Lange i en tekstmelding.