Ambulanse skulle hjelpa full ungdom. Det skal ha enda med vald mot politiet