Skoleelevene på Erdal må vente med å flytte inn i brakken