– Vi vil jobbe med å heve kvaliteten på arbeidet med ernæring

  • Kommunalsjef for levekår, Torgeir Sæter i Askøy kommune, er helt klar på at det vil bli tatt grep rundt er FOTO: Arkiv