Satt klare da tyven kom tilbake andre natten på rad