Meldingsskandalen: Ser så langt ut til at Askøy ikkje er råka