– Dette er den vanskeligste økonomiske situasjonen kommunen har stått i. Situasjonen er svært alvorlig, sier kommunedirektør Eystein Venneslan.

I formannskapet tirsdag orienterte Venneslan politikerne om kommunens utfordrende økonomiske situasjon. I møtet presenterte han et utdrag fra en liste med omfattende innsparingstiltak i kommunens tjenestetilbud.

– Det er viktig å presisere at dette er en foreløpig liste og at ting kan endre seg. Tiltak som er på listen kan bli tatt ut og nye satt inn. Ingenting er bestemt og det må legges frem politiske saker før dette blir vedtatt, sier Venneslan.

Må kutte 80 millioner

Kommunens utfordrende økonomiske situasjon gjør at det er nødvendig å kutte rundt 80 millioner kroner innen 2027, ifølge Venneslan.

– Det er nødvendig at kommunen tar grep. Med en større andel eldre og færre barn er vi nødt til å snu pengebruken fra barn og unge til pleie og omsorg i årene fremover, sier kommunedirektøren.

Han viser til den klare meldingen Håvard Moe, seniorrådgiver i KS konsulent, kom med til de folkevalgte i kommunestyret på Askøy i forrige uke.

– Askøy har ikke 17 skoler om ti år. Det har dere rett og slett ikke råd til, uttalte Moe.

Han advarte videre om at Askøy vil være på Robek i 2030 om det ikke gjøres endringer.

Ser på skoler og barnehager

Strukturtiltak når det gjelder barnehager og skoler er derfor på listen til kommunedirektørens mulige kuttliste. Men det stopper ikke der. Stort sett alt av tilbud som ikke er lovpålagt blir nå gjennomgått med lupe for å se hvor det er mulig med innsparinger.

– Vi går nå gjennom hele tjenestetilbudet til kommunen for å se om det er noen steder vi kan spare penger. Men Askøy driver allerede svært effektivt og vi har kuttet mye. Det er vanskelig å finne nye tiltak uten å kutte i tjenestetilbudet, sier Venneslan.

Ifølge Venneslan vil de politiske utvalgene bli orientert om konkrete kuttforslag i slutten av februar. Deretter vil det bli lagt frem politiske saker utover våren.

Det betyr at kommunestyret kan bli nødt til å ta stilling til mulige innsparingstiltak allerede før sommerferien.

Politikerne i formannskapet ble tirsdag orientert om at det vil komme omfattende kuttforslag fra kommunedirektøren. Foto: Tom-Stian Karlsen

– Kommer til å bli tøft

I det vedtatte budsjettet har Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet allerede lagt opp til at det skal brukes rundt 80 millioner av disposisjonsfondet, altså kommunens sparebøsse.

– Vi registrerer bekymringen og tar dette alvorlig. Det er ingen rask løsning på disse utfordringene og det kommer til å bli tøft. Det er det ingen tvil om, uttalte Tom-Christer Nilsen (H) i møtet.

Uten si det direkte hintet Arild Iversen (SV) til at de la frem et budsjettforslag med eiendomsskatt, men som ikke fikk flertall.

– Jeg blir skremt når jeg ser kommunedirektørens forslag til kuttliste. Dette vil ramme mange sårbare i samfunnet vårt. Det er ikke for sent å snu, sa Iversen.

Jannicke Clarke (Ap) mener det er trist at stort sett alt som ikke er lovpålagte oppgaver står i fare for å bli kuttet.

– Kuttlisten inneholder stort sett alt av gode tiltak som ikke er lovpålagte oppgaver. Det er bare trist. Nå får vi vente og se hva kommunedirektøren legger frem av konkrete tiltak, uttalte Clarke.