Ettermiddagstrafikken: - Rushtrafikk og kødannelse