– Vi har sett eksempler på at det har tatt fem måneder å behandle en BPA-søknad