Thomas skulle bare en tur innom butikken, så var elsykkelen stjålet