Finner du deg en sitteplass, er det ingen restriksjoner på avstand til nestemann