Tjuvane var ikkje førebudde på at Richard hadde drone