Håper det sprudler i kulturlivet, men kohorter skaper utfordringer