Like ved Strusshamn-krysset er det mulig å krysse over Follesevegen. Enten ved å bruke en gangbro, eller et tilrettelagt krysningssted.

Gangbroen er imidlertid vanskelig å bruke for alle som kommer fra «feil» side av veien, altså de som går fra Dyrdalsvegen, Kvernhusdalen og Nedre Kleppe. Disse må opp en bratt og gjørmete skråning for å komme seg opp til gangbroen.

Kryssingsstedet er nedenfor gangbroen. Her er det lagt til rette for kryssing med nedsenket fortauskant og ledelinje for blinde og svaksynte, men uten at det er merket opp eller skiltet som gangfelt.

Og det er nettopp den manglende skiltingen og merkingen som skaper problemer, ifølge Kristin Jensen. Hun bor i Dyrdalsvegen, og må ofte over veien når kommer gående.

Foretrekker vei til gangbroen

Jensen sier at hun har kontaktet både kommune og fylkeskommune flere ganger om sine bekymringer.

– Du tror at bilene stopper, men de bare fortsetter å kjøre. Jeg har nesten blitt påkjørt her flere ganger, sier hun.

Som Askøyværingen har skrevet tidligere, har ikke bilister vikeplikt når de kjører forbi krysningsstedet. Grunnen er at det ikke merking eller skilting.

På vei ut av rundkjøringen kan bilister møte gående som skal krysse Follesevegen. Foto: Jan Erik Storebø

Det er noe Kristin Jensen forstår lite av. Hun mener fylkeskommunen ikke ivaretar de gående med dagens løsning.

– En vei opp til gangbroen hadde vært det beste. Eventuelt må det gjøres noe med krysningsstedet. Jeg mener det burde vært merket i veibanen, eller kommet et skilt her, sier hun, og fortsetter:

– Her har de bare tenkt på de som kommer fra ene siden av veien. Det høres kanskje litt pirkende ut, men alt som kommer gående fra min side må krysse veien her.

Derfor vil de ikke gjøre noe

Amalie Bjelland Malmo er rådgiver for vei og infrastruktur i Vestland fylkeskommune. Hun sier at de har mottatt henvendelse på krysningspunktet, men at de foreløpig har konkludert med at det ikke er grunnlag for å etablere et gangfelt.

Det er heller ikke prioritert eller sett av midler til arbeid med gangveg opp til gangbroen.

– Det går på mengde av kryssende og fartsnivå, sier hun.

Til høyre i bildet ser man skråningen som gående kan benytte seg av for å komme over gangbroen. Den er bratt, og det er vanskelig å ta seg opp der. Foto: Jan Erik Storebø

Malmo sier at vurderingen er gjort etter tellinger og registreringer som ble gjort høsten 2021.

– Det er få kryssende slik vi registrerer og lavt fartsnivå inn mot rundkjøringen. Gangfelt er ikke anbefalt etter de kriterier vi må forholde oss til, men det er tilrettelagt for kryssing som et fremkommelighetstiltak.

– Men tilbakemeldinger vi har fått er at gående ikke føler seg trygge her. Hva er din kommentar til det?

– Det er bedre at fotgjengere krysser vegen her uten gangfelt, og med full oppmerksomhet mot biltrafikken, enn med redusert oppmerksomhet i et uheldig plassert gangfelt, svarer hun.

Fylket har likevel kommet frem til at de vil gjøre noen endringer i området.

– Vi kommer til å ta vekk ledelinjene for de svaksynte. Slik det er nå kan de bidra til farlige situasjoner, sier hun.