Her tør ingen å la barna gå alene til skolen. De mener veien er altfor farlig