Intensjonen var at utleien av huset i Spania skulle dekke de løpende utgiftene.– Vi forsøkte å gjøre noe godt for aktivitetsnivået for utviklingshemmede. En undersøkelse i forkant viste at det var god interesse for å leie et feriehus i Spania, sier Bernt Grøndal.

Sammen med styreleder Torill Vebenstad, ble Grøndal satt til å håndtere salget på vegne av styret da det viste seg at det ene styremedlemmet var inhabil.

Dette er saken:

Les hva kjøper sier:

Les hva meglerne mener:

– Uegnet for målgruppen

Boligen, et toetasjers rekkehus med tre soverom og to bad, viste seg å være uegnet for noen i målgruppen. Det kan ha vært en medvirkende årsak til at bruken ikke ble den beste, ifølge styret.

– Utviklingshemmede blir gjerne fortere eldre enn andre mennesker. Mange får gjerne også tilleggssykdommer som medfører dårligere førlighet, forklarer Grøndal.

– Hvorfor sjekket dere ikke dette på forhånd?– Slik jeg har forstått det var det ikke en like aktuell problemstilling den gangen. Vurderingene rundt kjøp av huset ble gjort før min tid, sier Vebenstad, som kom inn som styreleder i 2011. >  Hvorfor skulle vi selge huset billigere? Vi har ikke solgt til én krone under markedspris.

Bernt Grøndal

– Har ikke gitt kjøper gave

Fra 2011 til 2013 foretok stiftelsen nedskrivinger av verdien av Spania-huset. Fra å være priset til 1,6 millioner norske kroner, ble verdien til slutt satt ned med nesten én million norske kroner.

Bakgrunnen for dette skal ha vært finanskrisen i 2007. I forbindelse med salget åtte år senere, ble en verdivurdering innhentet etter befaring i huset.Vurderingen ble satt til 82.500 euro (735.000 norske kroner).

To år senere ble huset solgt for 650.000 kroner.

– Vi opplever ikke at vi har gitt kjøper en gavepakke, sier Vebenstad.

De viser her til husets tilstand, som i styrets redegjørelse beskrives slik: «Boligen har vært utleid til forskjellige personer/grupper i disse 10 årene og bærer preg av dette, og der har kun vært utført sporadisk vedlikehold i løpet av disse årene.» I tillegg mente styret at de ikke ville få mer for boligen, da de la opplysninger de mottok fra naboer i Spania om hva sammenlignbare hus i området er solgt for.

– Hvorfor skulle vi selge huset billigere? Vi har ikke solgt til én krone under markedspris, hevder Grøndal.

Det beste budet var på 650.000 kroner, og den andre ville ikke matche dette.

Bernt Grøndal

Ingen forskjell

– I etterpåklokskapens lys burde vi kanskje vurdert å innhente flere verdivurderinger. Men da måtte vi ha betalt flere meglere, og kanskje uten at regnestykket hadde endret seg, mener Vebenstad.

De påpeker at av de private interessentene, vant det beste budet.

– Det beste budet var på 650.000 kroner, og den andre ville ikke matche dette, påpeker Grøndal.

– Det er ingen forbud for stiftelser å selge til et familiemedlem av noen i styret, så lenge det ikke gis fordeler, påpeker styrelederen.

Dette er saken:

Følg Askøyværingen på Facebook!