Enda en gang har den voksne mannen vært i retten for å ha vært ruset bak rattet.

Denne gangen måtte han svare for to kjøreturer:

  • Høsten 2022 kjørte han fra Askøy til Bergen. Der skal han ha dratt innom Straxhuset og tatt amfetamin. Så kjørte han videre og krasjet i en stolpe.

  • Høsten 2023 kjørte han igjen fra Askøy til Bergen, og ble tatt med amfetamin i blodet.

Femten, seksten, sytten

Mannen hadde ikke førerkort på noen av disse kjøreturene. Det er lenge siden han har hatt lappen. Han er nemlig tidligere dømt for å ha ruskjørt 15 ganger. Mannen er også tidligere dømt for å ha kjørt uten førerkort tolv ganger.

Da han nylig møtte i Hordaland tingrett for de to siste tilfellene, ble han også dømt for ruskjøring med båt. Begge gangene var i Bergen, våren 2022 og sensommeren 2023.

Må i fengsel

I retten ble han dømt til fengsel i elleve måneder. Han må også betale 10.000 kroner i bot.

Han er fra før fradømt retten til å kjøre bil for alltid, dermed kom det ikke noen ny dom når det gjelder førerkort.

De som blir framdømt førerkortet for alltid, kan i realiteten søke om å få ta lappen igjen etter fem år. Men da må man ha holdt seg på matta i de fem årene.

Ankefristen er ikke ute.