– Alt ser veldig bra ut. Økonomien er helt i rute, sier Ove Vonheim.

Han er en av representantene for Askøy kommune i kontaktutvalget for Askøypakken.

Vonheim opplyser at passeringsinntektene for bomstasjonene i Askøypakken endte på 133,2 millioner kroner i 2023, noe som er en økning på 27 prosent fra året før.

Vonheim sier det er flere forklaringer til de økte inntektene.

– Det ble innført en takstøkning fra mars, og innkrevingen fra bomstasjonen i Kleppevegen startet i desember, det har også vært en økning i trafikken.

Økningen i inntekter har vært til tross for innføring av timeregel for fullprispasseringer, og en elbilandel som nå nærmer seg 50 prosent.

Ga 1,2 millioner kroner i merinntekter

I januar var det 78.794 passeringer forbi den nye bomstasjonen i Kleppevegen, og i desember i fjor var det 80.521.

Det viser tall fra bomselskapet Ferde. Dette er en del lavere enn hva man har beregnet i stortingsproposisjonen. Der har man lagt inn en forventning om 113.460 månedlige passeringer forbi bomstasjonen.

Vonheim forteller at den nye bomstasjonen uansett ga 1,113 millioner kroner i ekstra inntekter i desember i fjor, og 1,265 millioner kroner i januar i år.

Han forventer svingninger fra måned til måned, men mener det er rimelig å anta at bomstasjonen vil gi 15 millioner kroner i ekstra inntekter i 2024.

Kommunikasjonssjef i Ferde, Marit Husa, mener det er for tidlig å gi en analyse av trafikken forbi den nye bomstasjonen etter bare to måneder med drift. Hun påpeker også at vinterværet vi har hatt i januar kan ha påvirket trafikken.