I fjor vår startet arbeidet med den nye fylkesveien mellom Lavik og Haugland. Et halvt år etter har det skjedd mye på den 3,4 kilometer lange strekningen.

– Vi er godt i gang, og vi skal klare å komme i mål. Frem mot sommeren kommer det til å skje mye. Folk vil se store endringer, sier Martin Løseth.

Han er fylkeskommunen sin byggeleder for delprosjektet Lavik-Haugland, som har en prislapp på svimlende 650 millioner kroner.

Hver dag er mellom 30 og 40 arbeidere i sving på veiprosjektet. Den nye fylkesveien skal blant annet gi økt trafikksikkerhet for bilister, og ny gang- og sykkelvei for myke trafikanter.

– I stedet for alle disse svingene skal du kunne kjøre rett frem, det blir forkjørsvei hele veien. Når arbeidet er ferdig vil det være sammenhengende gang- og sykkelvei fra Ravnanger til Strusshamnkrysset, sier Løseth.

Flere broer reiser seg

Han forteller at det blir mye graving, sprengning og massetransport i vegarbeidet frem mot sommeren. Mellom Lavik og Haugland skal det bygges fire nye broer.

Arbeidet på broen som skal gå over Pollelva er godt i gang. Dette er den største broen i prosjektet, og vil bli på om lag 100 meter. Det skal også bygges broer ved Kråvik, Hilleren og Berget de kommende årene.

Arbeidet ved Pollelva er godt i gang. Her skal den lengste broen bygges. Foto: Tom-Stian Karlsen

Pollelva og Berget bro ligger på strekket som er ny fylkesveg i urørt terreng, mellom Lavik og Berget. De to siste er kryssende broer over ny fylkesveg som skal ivareta tilkomst til Kråvik og Hilleren.

– Vi har startet med Pollelva bro, så tar vi de andre etter hvert, sier Løseth.

NCC har fått oppdraget med å utføre betongarbeidet for broene og diverse støttemurer i terrenget. De har fått oppdraget av Sartor & Drange, som er hovedentreprenør på vegprosjektet.

Brofundamenter er på plass i terrenget. Totalt skal det bygges fire broer langs den nye veistrekningen. Foto: Tom-Stian Karlsen

Skal sprenge Laviksvingen

Mye av Lavik-Haugland bygges i avstand fra dagens vei. Likevel vil det bli perioder hvor trafikantene vil merke veiarbeidene godt. Blant annet skal Laviksvingen, eller «Dinosvingen» som den kalles på folkemunne, sprenges bort i slutten av april.

– Når Laviksvingen skal sprenges vil veien bli stengt i perioder. Det vil påvirke trafikken og noe kø vil det bli. Det er ikke til å komme unna, sier Løseth.

Sprengningsarbeidet ved Laviksvingen vil foregå fra slutten av april. Det er satt opp røde markeringer som viser hvor det skal sprenges. Foto: Tom-Stian Karlsen

Hver dag passer rundt 15.000 biler strekningen mellom Lavik og Haugland.

– Med så mye trafikk kommer folk til å merke sprengningsarbeidet, og arbeidet med den nye rundkjøringen. Det blir som regel verre før det blir bedre, men vi skal ta så mye hensyn som vi kan til enhver tid, sier byggelederen.

Byggeleder Martin Høyvik Løseth i Vestland fylkeskommune forteller at arbeidet med veiprosjektet Lavik-Haugland er godt i rute. Foto: Tom-Stian Karlsen

Nytt vann- og avløpsnett

Prosjektet strekker seg egentlig lenger enn fra Lavik til Haugland. Samtidig som det bygges ny vei, skal kommunen legge nytt vann- og avløpsnett.

Ved Horsøy er arbeidet med å fjerne skog langs veien ferdig. I disse dager er det gravearbeid på stedet der jord og steinmasser blir kjørt bort. Dette er et forarbeid før selve byggingen av det nye gang- og sykkelveisystemet starter.

Ved Horsøy er arbeidet med å fjerne skog langs veien ferdig. Nå jobbes det med graving og etablering av vann, rør og avløpsledninger. Foto: Tom-Stian Karlsen

På Horsøy er det også lagt nye rør for vann- og avløp, og nye kummer. Det nye vann- og avløpsnettet fortsetter mot Lavik.

Ifølge byggelederen vil mye av det tyngste arbeidet med Lavik-Haugland være gjort i løpet av året.

– Målet er å være helt ferdig med prosjektet i oktober 2025, sier Løseth.