Tore Christian Gjelsvik besøker jevnlig Erdal gravplass. Etter foreldrene døde, er han innom for å stelle graven, men han reagerer på at mye vann i området rundt gravstøtten. Dette delfeltet av gravplassen er spesielt utsatt for overvann.

– Jeg synes det er uverdig. Det er ikke kjekt å komme til graven når det er masse vann her. Jeg mener det burde vært fullt mulig å gjøre noe her. De må få vekk overflatevannet, sier han.

Problem når det regner

Gjelsvik forklarer at blomster blir ødelagt og de tråkker i en myr for å komme til gravene. Denne dagen er det også mye vann etter en god dag med mye regn.

Vannet står langt opp på gravstøttene flere plasser.

– Jeg synes dette området minner mer om en våtmark enn gravplass, sier han.

Gjelsvik har ytret ønske om å flytte minnestedet opp på det nye feltet, men sier at han ikke har fått svar på dette.

– Det kunne vært en mulighet for de som ligger her, mener han.

Har ikke lykkes

Assisterende kirkeverge på Askøy, Håkon Andersen, erkjenner at det er problemer med den delen av gravplassen som Gjelsvik viser til.

– Gravplassen på Erdal er bygget på en stor myr, og det er en stor utfordring som vi har. Det er ikke noe ønskesituasjon, sier han.

Assisterende kirkeverge, Håkon Andersen. Foto: Jan Erik Storebø (arkivfoto)

Kirken har flere ganger forsøkt å løse problemene.

– Vi har prøvd å heve nivået på gravplassen, og har fylt på med mer masser. Men det har ikke lykkes med disse tiltakene, sier han.

Han forklarer at hovedårsaken til problemene er at denne delen av gravplassen er bygget på en gammel myr.

– Dette fungerte sikkert på 70-tallet, men det er spesielt de siste 15 årene at dette er blitt en større utfordring. Det er mer nedbør og vann som kommer ned, og dette er det laveste punktet i Erdalsdalen, sier han.

– Dette området hadde aldri blitt brukt til gravplass i dag. I så fall måtte man gravd ut hele området, og erstattet det med nye masser. Begrensingen nå er at det er graver der.

Tore Christian Gjelsvik mener forholdene på deler av Erdal gravplass er uverdige. Foto: Jan Erik Storebø

Skal jobbe med saken

Det er seks felt på nedre del av gravplassen, og at det er et av feltene som er utsatt.

– Det er en del graver som blir berørt av dette. Noen er mer utsatt enn andre, sier Andersen.

Han legger til at kirken ikke har gitt opp på noe vis, og de fremover vil jobbe med saken.

– Vi må se om vi kan få lagt på mer drenerende masser slik at det slipper vannet gjennom. Målet er at vannet skal bli ledet ut mot sidene og vekk fra området det er på nå. Dette er forbedringer vi kommer til å gjøre, og hvis været tillater det setter vi i gang allerede nå i vinter, sier han.