Mannen ropte og skrek på bussen. Politiet måtte rykke ut