Færre vil bygge ny bolig, men på dette området er markedet fremdeles godt for tømrerfirmaet