Nå kan du søke opp dokumenter om din egen eller naboens bolig

  • I 2016 pakket Askøy kommune ned ca. 180 hyllemeter med gamle byggesaksdokumenter, som har vært oppbevart på rådhuset. Byggesaksarkivet ble sendt til Geomatikk-IKT AS i Trondheim, for digitalisering. Leder for dokumentsenteret Inger Johanne Rene står her ved siden av de enorme mengdene med dokumenter. FOTO: Askøy kommune