Kommunalsjef slutter: – Jeg mener handlingsrommet i kommunen er borte