Derfor blir det ikke bygging av tunnel på dette veistrekket

Statens vegvesen går inn for at ny fylkesveg 213 Skiftesvik–Marikoven blir bygd i daglinje, og går ikke videre med tunnel-alternativet.

Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over fire år gammel

Det er vegvesenet som melder dette i en pressemelding onsdag.

– Det har vært nærmere vurdering av de to alternativene. Grunnundersøkelser med seismikk-sprengning viser at tunnel-alternativet blir vanskelig å gjennomføre. Eventuell bygging av tunnel vil også kreve reguleringsendring. Dette vil i så fall forsinke prosjektet med fra ett til to år, skrives det i meldingen.

Dårlig fjell

Konklusjonen fra vegvesenet er at fjelloverdekningen for å bygge tunnelen er for dårlig. Fjellkvaliteten er også slik at det er lite gunstig med tunnel. Overslag antyder at prisen for tunnelen blir vesentlig dyrere enn en utvidelse av dagens fylkesveg i dagen i det bratte fjellpartiet mellom Marikovneset og Marikoven.

– Statens vegvesen vil gå videre med prosjektering og kjøp av grunn til den nye vegen. Dette vil pågå gjennom hele 2018 og deler av 2019, skrives det videre.

Nattestengt i perioder

Det opplyses at ved å sprenge en utvidet vegløsning langs dagens veglinje, vil fylkesvegen i perioder være stengt. Statens vegvesen vil ta sikte på å gjennomføre prosjektet slik at det blir minst mulige hindringer for trafikken til og fra Marikoven gjennom byggeperioden.

Men i den perioden entreprenøren tar ned den høye skjæringen på Kvitaneset – må trafikantene påregne at vegen vil være stengt i lengre perioder på nattestid.

Statens vegvesen ønsker å ha en åpen dialog med innbyggerne i Marikoven om framkommeligheten gjennom den tyngste anleggsperioden.

Bygging av ny fylkesveg Skiftesvik–Marikoven vil kunne starte tidligst i slutten av 2019. Byggetiden ventes å bli på mellom halvannet og to års tid.

Publisert: