Vannet gror igjen – slik ønsker de å få orden på Vatnavatnet