Nestenulukke mellom traktor og hest på Haugland. Men det var ikkje hesten som hadde «sprunge løpsk»