– Vi ser en merkbar effekt. For oss er dette gode og positive tall, sier samferdselssjef Bjørn-Egil Olsen.

Han har nylig fått trafikkmålinger for Skarholmvegen. I perioden 9–16. mars var det målere langs veien for å registrere trafikken.

  • Døgntrafikken som ble målt i vestgående retning, fra Strusshamn-siden, viste 382 biler og tunge kjøretøy.

  • I 2021 var det 858 kjøretøy som passerte i døgnet.

  • I 2016 var det 819.

Derfor gjør de det

Det var tirsdag 1. februar at Skarholmvegen ble stengt for gjennomkjøring fra Strusshamn-siden. Dette er et tiltak for å øke trafikksikkerheten, men også for å få flere til å betale bompenger, slik at inntektene til Askøypakken øker.

Håpet er at flere blir tvunget gjennom bomringen på grunn av stengingen.

I tiden fremover vil det bli kontroller.

– Vi skal følge opp Skarholmvegen ytterligere. Med kontroller kan vi få ned trafikken enda mer, sier Olsen.

Noe trafikk vil det uansett være. Dette skyldes de som har behov for å bruke Skarholmvegen for å komme til sine boliger, men også de som skal handle hos en av bedriftene i Engevikvegen. Det vil også være lov å kjøre gjennom Skarholmvegen fra Kleppestø-siden.

Det er blitt merkbart færre biler i Skarholmvegen de siste ukene. Foto: Tom-Stian Karlsen

Beboer: – Merker forskjell

Susanne Myking er en av mange som bor langs Skarholmvegen. Hun forteller det er mye mindre trafikk.

– Det er betydelig forskjell, og ikke det rushet som det var før de stengte for gjennomkjøring. Samtidig er det enkelte som holder høy fart fremdeles, så vi håper de kan ha noen kontroller her, sier hun.

I Skarholmvegen er det fartsgrense på 40 km/t.

Politiet: - Det blir kontroller

Boten for å kjøre ulovlig gjennom Skarholmvegen er satt til 6.000 kroner. Det forteller politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy.

– Det er en høy bot, og man kan betale litt bompenger for det, sier han.

Heggøy forklarer hvorfor politiet ikke har hatt kontroller ennå.

– Vi har hatt ønske om en liten fredsperiode der folk blir kjent med skiltingen. Men det kommer til å bli kontroller der, sier han.

Han ber folk respektere skiltingen.

– Vi har ikke et stort ønske om å bøtelegge, og håper derfor at folk følger skiltingen. For politiet er ikke det bompengene vi er ute etter. Trafikksikkerheten er det viktigste. Skarholmvegen er ikke bygd for så mye trafikk.

Ikke melding om mer kø

En bekymring rundt stengingen har vært trafikkbelastningen i Strusshamn-krysset. Mange har fryktet økte køer.

Askøyværingen møtte Bjørn Egil Olsen noen dager før de nye skiltene ble satt opp i Skarholmvegen. Foto: Jan Erik Storebø

Kommunen vil følge med på trafikksituasjonen også der, ifølge Bjørn Egil Olsen.

– Ut fra denne målingen er det 500 flere biler som kommer i Strusshamn-krysset i døgnet. Vi antar at de fleste er der om morgen og ettermiddag. Men per nå har vi ikke fått tilbakemelding om noen økte køer. Kanskje det vil komme på et senere tidspunkt, sier han.