Får ikkje bygge bustader før nytt kryss er på plass