Nytt telefonsystem skal forbedre servicen hos vann og avløp