Kommunen ligger så langt i 2023 an til å unngå avvik knyttet for mye bruk av overtidsarbeid, opplyser HR-leder Liv Vetås.

– Vi har en periode jobbet for å få ned overtiden, og på VA har den nye beredskapsvaktordningen gitt resultater, sier hun.

Vann og avløp var versting

Det er lov å jobbe opp til 200 timer overtid i løpet av et år. Opp til 300 timer er lov etter avtale med fagforening.

I 2021 meldte Askøyværingen at ansatte i VA-etaten jobbet langt mer enn det som var tillatt. Et år senere var det fremdeles enkelte ansatte som jobbet flere hundre timer mer enn det arbeidsmiljøloven tillater, det mest ekstreme tilfellet var en ansatt som jobbet 990 timer overtid i løpet av året.

Nå ser problemene langt på vei ut til å være løst. En oversikt over all overtiden i kommunen så langt i år, viser at det er 11 personer som har jobbet mer enn 200 timer overtid så langt.

Siden den tariffbestemte overtiden kommer på toppen av den lovbestemte, er det ikke slik at alt dette er ulovlig overtid etter arbeidsmiljøloven. I tillegg har hele teknisk sektor inngått avtale om at de kan jobbe opp til 300 timer overtid.

Og mens tallene har vært langt høyere tidligere, er den som hittil i år har jobbet mest overtid en VA-ansatt med «bare» 313 timer overtid totalt.

HR-leder på Askøy, Liv Vetås. Foto: Ruth Mari Skulbru

– Frivillig overtid

Vetås påpeker at høy overtidsbruk er en relativt liten problemstilling i kommunen, og viser til hvor få av de ansatte i kommunen dette gjelder.

– Det er først og fremst snakk om de tjenestene som har beredskapsordning.

I tillegg til VA, er brann og redning godt representert på listen. Askøyværingen skrev i vår at 24 ansatte jobbet over 200 timer overtid i Askøy brann og redning i fjor. Listen blir langt kortere i år, med bare to personer med så mye overtid så langt.

– Også der er det gjort endringer, det handler om en litt annen måte å organisere vaktlagene på, forklarer Vetås.

Hun sier dette er noe kommunen vil fortsette å følge med på, og at de har som mål at ingen skal komme over 300 timer overtid maks.

– Når vi gjør avtaler om utvidet overtid er det snakk om frivillig overtid, det er ikke slik en blir beordret til, sier hun.

Vetås sier kommunen har et tett og godt samarbeid med tillitsvalgte.

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Askøy, Helen Tyrhaug. Foto: Privat

– Veldig fornøyde

– Det stemmer, vi har hatt gode drøftinger, spesielt i forbindelse med den nye vaktordningen på VA, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Askøy, blant annet med ansvar for teknisk sektor, Helen Tyrhaug.

Hun sier de har jevnlige møter med teknisk sjef om status når det gjelder overtidsproblematikken.

– Det er en god oppfølging, det er veldig positivt, sier hun.

Ifølge Tyrhaug fungerer den nye vaktordningen bra, og de som jobber i den er fornøyde.

– Den overtiden som er nå er i ordnede former, og det er vi veldig fornøyde med.