Refleksane skal hjelpa svaksynte. Men nokon øydelegg dei