I februar hadde Arbeidstilsynet et tilsyn med Framo Services AS i Florvåg. Der avdekket de flere brudd på arbeidsmiljøloven.

Tema i tilsynet var organisatoriske og psykososiale forhold som kan øke risikoen for at folk får arbeidsrelaterte plager.

Manglet risikovurdering og planer

Ifølge Arbeidstilsynet fortalte ansatte at de har sett kolleger bli utsatt for mobbing, utilbørlig opptreden og seksuell trakassering.

Tilsynet avdekket også at bedriften ikke hadde gode nok planer for hvordan slike hendelser, i tillegg til vold, trusler og andre ubehagelige belastninger, skal forebygges, og hvordan de skal følges opp.

Selskapet manglet også en risikovurdering rundt noen faktorer på arbeidsplassen som kan skape fysiske og psykiske plager

Noen av tingene tilsynet mente selskapet burde vurdere bedre, er rollekonflikter, lederstøtte, mobbing og seksuell trakassering.

Daglig leder Morten Sivertsen ved Framo Services AS forteller at de hadde startet på en prosess med varslingsrutiner før arbeidstilsynet kom på banen.

– Arbeidstilsynet har ikke kommet med informasjon om konkrete saker til oss, men de har sett på varslingssystemet vårt. Vi måtte forbedre vår kartlegging på dette, og det har vi gjort. Vi må også forbedre varslingsrutinen, og vi har utarbeidet et risikoverktøy for vold og trusler. Arbeidstilsynet har også en rådgivende funksjon. De har vært flinke til å komme med råd og tips, og det skal de ha ros for, sier Sivertsen.

Arbeidstilsynet har også etterlyst dokumentasjon og avklaring rundt ulike stillingstyper som ikke har rett på overtidsbetaling.

Framo Services AS i Florvåg. Foto: Jan Erik Storebø (arkiv)

Risikerte tvangsmulkter

Totalt ga tilsynet ni pålegg, som Framo Services først fikk frist til sommeren med å ordne opp i. De fikk deretter utsatt fristen til i høst. Flere av påleggene er fremdeles ikke lukket, og i oktober fikk bedriften melding om at de kom til å få tvangsmulkter på 3.000 kroner om dagen hvis de ikke kom med den rette dokumentasjonen før 8. desember.

Nå er det tre pålegg igjen som ikke er lukket. Bedriften har fått utsatt frist til 29. februar, opplyser seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Guro Fykse. De tre påleggene er:

  • Kartlegging og risikovurdering av psykososiale og organisatoriske faktorer

  • Tiltak og plan for psykososiale og organisatoriske faktorer

  • Kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan for vold, trusler om vold og uheldige belastninger

Fristen nå er altså et helt år etter at tilsynet fant sted. Fykse synes det er vanskelig å svare på om det er vanlig at det tar så lang tid.

– Hver søknad om utsatt frist vurderes opp mot de argumentene som blir lagt frem. Vi forventer at det arbeides skikkelig med alle pålegg som Arbeidstilsynet gir, også i denne saken.

Vil ta seg god tid

Sivertsen forteller at de har satt ned en gruppe som jobber målrettet med å få på plass gode risikovurderinger og planer, og at de gjennomfører «workshops» med alle avdelingene i Florvåg.

– Der kommer de ansatte med forslag til hva som kan inngå, sier han.

De har nylig hatt et møte med Arbeidstilsynet og ønsker å få til et nytt møte før jul for å høre om de er på rett spor, og for å få flere tips og råd på veien.

– Vi har god dialog med og får rådgivning fra Arbeidstilsynet, som også har forståelse for at vi ønsker å gjøre dette skikkelig, sier han.

Ny daglig leder

Han ønsker ikke å kommentere detaljene i tilsynsrapporten, men sier at selskapet har egne, årlige kartlegginger som handler om den samme tematikken.

– Vi klarer ikke fange opp alt. Det er en stor bedrift med mange mennesker, så det er mye å forholde seg til, sier Sivertsen.

Rundt 240 personer jobber i selskapet. Sivertsen er selv helt ny i stillingen som daglig leder, etter at Trond Petter Abrahamsen gikk av med pensjon 1. november.

– Jeg har inntrykk av at det er et stort engasjement rundt dette nå i workshopene, sier Sivertsen.

Han har jobbet lenge i bedriften før han ble daglig leder og mener Framo er en god arbeidsplass.

– Denne prosessen med Arbeidstilsynet har også vært veldig lærerik. Jeg føler meg trygg på at vi skal klare å lukke påleggene innen den nye fristen, sier han.